|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 30é – Lloc de la reunió

L’Assemblea General es farà en el terme municipal de Banyeres de Mariola. Si en la convoctòria no figurara el lloc de celebració, s’entendrà que l’Assemblea General ha estat convocada en el domicili de la Filà.