|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS


 
 


Article 4t – Finalitats de la Filà

Constituïxen les finalitats de la Filà:

a) Prendre part activa en les tradicionals Festes de Moros i Cristians que Banyeres de Mariola celebra en honor del patró sant Jordi, tant a les festes d’abril com a les de la Relíquia.

b) Fomentar el culte i difondre la devoció del patró sant Jordi.

c) Promoure actes benèfics en ajuda de persones o institucions amb motiu i celebració de la festivitat de sant Jordi.

d) Realitzar qualsevol altra activitat de caràcter sociocultural, acordada prèviament per l’Assemblea General.