|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL IV
VESTIT OFICIAL


 
 


Article 66é – Composició, descripció i utilització

1) El vestit oficial de la Filà Marrocs es compon de les peces següents:

a) El barret, que serà de color roig granat amb una borla negra.

b) Un mocador de coll.

c) La cassaca de vellut de color verd fosc, ribetejada al centre de la seua part davantera per cinc franges de color or vell i amb botons plans daurats. En cada una de les mànegues anirà brodat un drac mitològic sobre una mitja lluna, tot això brodat del mateix color or vell. Els dracs es representaran mirant-se entre ells.

d) El jupetí és de vellut color blau cobalt, ribetejat tot ell per una tira platejada. En la part posterior portarà brodada una mitja lluna, coronada per tres estrelles de cinc puntes. Les mides del jupetí permetran deixar al descobert la meitat de la faixa.

e) La faixa és de color groc. El seu llaç o nuc haurà de caure a la part esquerra.

f) El pantaló és bombatxo de ras de color roig granat. El pantaló haurà de caure per meitat del panxell. En la seua cara interior haurà d’estar folrat.

g) Calcetins de color negre. Si tots els membres d’alguna esquadra volgueren utilitzar polaines, estes hauran de ser negres i de punt, amb una tira de botons blancs en la seua cara exterior.

h) La capa és de color blanc. Els seus extrems laterals estaran rematats per franges iguals de color blau cobalt. La caputxa estarà folrada en la seua totalitat del mateix blau cobalt i d’esta penjarà una borla blava d’uns vint-i-cint centímetres. La caiguda de la capa no haurà d’ultrapassar la del pantaló.

i) Les babutxes, la meitat davantera de les quals serà de color roig i en el centre de les quals lluirà una mitja lluna groga; la meitat posterior serà de color negre.

2. Els detalls gràfics s’especifiquen al disseny que figura tot seguit.

3. Els associats festers hauran de portar el vestit oficial amb decòrum.

4. En els actes de la Processó i del Cementeri s’haurà d’utilitzar la capa amb la caputxa cobrint el barret.

5. En els actes de l’Entrada i de la Processó algunes esquadres podran portar vestits especials, sempre que estiguen relacionats amb les característiques festeres del bàndol moro. Estes esquadres hauran de costejar-se la seua pròpia banda de música en l’acte de l’Entrada.