|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL IV
VESTIT OFICIAL


 
 


Article 67é – Elements complementaris

1) L’espingarda o arma oficial s’ajustarà a les característiques d’edat i sexe dels components de l’esquadra, segons els dissenys establits per la Filà.

2) L’Assemblea General podrà acordar el disseny de la xil·laba oficial de la Filà.