|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS


 
 


Article 7é – Domicili

1) La Filà té el seu domicili a Banyeres de Mariola, avinguda del Pla Roig, núm. 17, on està ubicat el seu Maset.

2) En lloc preferent del Maset serà entronitzada una imagte de sant Jordi i en lloc igualment destacat es col·locarà el distintiu propi de la Filà.