|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL VI
CARROSSES


 
 


Article 70é – Requisits

1) La decoració de les carrosses haurà d’adequar-se a característiques i dissenys moros o als propis de la Filà.

2) En qualsevol cas, hauran d’observar-se les exigèngies de seguretat i els requisits establits per la Comissió de Festes de Sant Jordi.

3) Els qui estiguen en la carrossa no podran vestir de paisà ni amb el vestit d’una altra comparsa o filà.