|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL I
CLASSES D’ASSOCIATS


 
 


Article 8é – Classes d’associats

Els associats de la Filà poden ser festers o honoraris.