|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

DISPOSICIONS ADDICIONALS


 
 


Primera. Referències terminològiques

Les referències contingudes en estos Estatuts quant a «associat/s», «fester», «president», «secretari», «resorer», «capità», i qualsevol altres de connotacions similars, s’entenen realitzades indistintament a «associat/s» «associada/es», «fester» «festera», «president» «presidenta», «secretari» «secretària», «tresorer» «tresorera», «capità» «capitana».