|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Advertiment legal

La Filà Marrocs informa:

1) Les fotografies estan protegides per drets d'autor i no podran utilitzar-se amb finalitats lucratives o privades.

2) No està autoritzat l'ús comercial de les imatges,
ni tampoc la revenda de les mateixes a tercers.

3) La Filà Marrocs no es responsabilitza de cap manera
de la violació de drets de tercers a causa de una utilització indeguda, fraudulenta, il·legal o delictiva de les imatges que conté la seua pàgina web.

4) La persona o entitat que utilitze les imatges de manera indeguda, fraudulenta, il·legal o delictiva, haurà de respondre davant dels tribunals de justícia pertinents.