|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Notícia
(ref. núm. 39)

 
 


divendres, 24 de juny del 2011


Junta 2011-2013

President:
Antoni Francés Conejero

Vicepresident:
José Luis Belda Molina

Secretari:
Miguel Sempere Francés

Tresorer:
Fermín Francés Conejero

Comissionats:
Rafa Revert Calatayud
Paco Moreno Beneyto

Magatzem i maset:
Jorge Silvestre Beneyto
Jose Antonio Ferre Baos

Vocals:
Jose Joaquin Albero Martí
Jorge Pascual Albero
Juan Pastor López
Fco José Sempere Avellan
Blas Silvestre Beneyto