|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Notícia
(ref. núm. 9)

 
 


dilluns, 03 de agost del 2009


Actualitzeu les vostres dades

 La Junta considera important que s'actualitzen les dades de tots els marrocs. Per això necessitem la vostra col·laboració i que ens envieu al correu juntamarrocs@gmail.com les següents dades actualitzades:

Nom:
Cognoms:
Esquadra:
Adreça:
Telèfon:
Data de naixement:
Correu electrònic:
DNI:


CCC

Entitat:
Oficina:
DC:
Compte: