|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Arxiu fotogràfic

 
 
 
Entre actes

Data:
1927, abril, dia 24

Localització:
desconeguda

Foto original:
Blanc i negre | Paper

Autor:
desconegut

Aportada per:

Carmen Sempere Ribera
 
  D'esquerra a dreta, de paisà Francisco Reig "Quico pedaç", [?]. Damunt de la burra, Víctor Miguel Sempere i Miguel Sempere Ribera; Evaristo Mora; Joaquinet, el de María "la dels Carros". Baix, Ramón "de Ceba"; amb la capa blanca, Vicente "Perlao"; darrere, Vicent "el de Gilo", Victoriano Mora, Bartolomé Sempere Mora, xiquet [?] i el tio Silvestre.

  ADVERTIMENT LEGAL
 

Si considereu que les dades d'aquesta foto
estan equivocades, podeu rectificar-les
o afegir alguna informació que falte

 

Podeu afegir una
nova fotografia a
la base de dades

 


Context
històric de
l’any 1927
    Coberta del Programa de Festes del 1927.

             
 
 


Capità: David Pascual Picó.

Els Marrocs van encetar el que més tard seria una tradició de la filà en guanyar el primer premi de carrosses amb motiu de la proclamació canònica de sant Jordi.
 
 


Gràcies a la tasca del clergue Emili Berenguer Ribera, el dia 8 de maig, l'Ajuntament va acordar demanar al papa Pius XI la proclamació canònica de sant Jordi. El Vaticà la feia oficial el 17 d'agost i a Banyeres es coneixia la notícia el 27 del mateix mes.

 
 


El governador civil de Barcelona prohibeix les audicions de sardanes en llocs cèntrics de la ciutat.

El poeta Antonio Machado és triat per a ocupar una butaca a la Real Academia Española.