|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Arxiu fotogràfic

 
 
 
Els fundadors després de Missa Major

Data:
1926, abril, dia 23

Localització:
Plaça de l'Ajuntament

Foto original:
Blanc i negre | Paper

Autor:
desconegut

Aportada per:

Francisco J. Sempere Avellán, "Pino"
 
  Els fundadors de la filà l'any 1926. Falten alguns fundadors com Julio Payá Crespo, Primitivo Pla Torres, els "Noratos", etc. De dalt a baix i d'esquerra a dreta: Vicente "el Perlao"; Francisco Reig "Quico pedaç"; Juan Castelló, "Cañares"; la banderera de 1926, Encarnación Mateu Castelló; el primer capità de 1926, David Pascual Picó; José Sanchis, "el del Forn"; Alonso Molina; José Martínez Belda, "el del Teularet"; de paisà, Marcelino "el Cabrero"; el tio Berenguer; el tio Silvestre; Victoriano Mora; José Vicente "Guitarró"; Eliseo Berenguer "Picot"; Ximo "Secanet"; Bertomeu Sempere "el Carnisser"; Eudaldo Mataix Molina; Ambrosio Mateu Sanchis; Eladio Esplugues Soler; Miguel Sempere "del Bovar"; Vicente Puerto Puerto "Membrana"; Casimiro Jordá Francés; Eudaldo Mataix Pascual; Agustín Conejero Gisbert; Ramón Mora "de Ceba"; Francisco Esplugues Bernàcer i el primer sergent, Camilo Berenguer "Pisques".

  ADVERTIMENT LEGAL
 

Si considereu que les dades d'aquesta foto
estan equivocades, podeu rectificar-les
o afegir alguna informació que falte

 

Podeu afegir una
nova fotografia a
la base de dades

 


Context
històric de
l’any 1926
    Coberta del Programa
de Festes del 1926.

             
 
 


Capità: David Pascual Picó.
Banderera: Encarnació Mateu.

La filà Marrocs es va sumar a les quatre que ja existien aleshores: Cristians, Estudiants, Moros Vells i Moros Nous.

Alguns dels fundadors dels Marrocs procedien dels Moros Nous. Van fer el seu primer recorregut de l'Entrada acompanyats per la música La Nova d'aquella època i l'any de la seua fundació ja se'ls va fer la primera denúncia per fer un recorregut alternatiu de l'Entrada que passava per casa de la seua banderera.
 
 


Aquell va ser l'any de la Nevà Grossa que va caure durant el primer i el segon dia de Nadal. A l'eixida d'una representació teatral del dia 25, ja va tindre molta gent dificultats per arribar a casa. El dia següent, la neu aplegava en alguns llocs de Banyeres de Mariola fins a dos metres i mig d'alçada. Els veïns de moltes cases van haver d'eixir per les finestres o excavant túnels en la neu.
El poble va quedar incomunicat durant una setmana i els problemes de proveïment van disparar els preus dels aliments. Es van produir pèrdues importants en moltes indústries en enfonsar-se moltes teulades.

 
 


En 1926 va morir Rodolfo Valentino, l'actor prototip de la seducció.

Al Japó, Hiro-Hito va ser nomenat emperador a la mort del seu pare.

Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll van publicar en fascicles el Diccionari català-valencià-balear.

Espanya i França signen un acord de cooperació militar sobre els interessos colonials que ambdós estats tenien al Marroc.

L'Esquadrilla Elcano realitza el primer vol entre Madrid i Manila.